CHÍNH SÁCH

 1. Về người dùng:
   • Người dùng cần đảm bảo nội dung thông tin đăng lên:
   • Không đăng tin có nội dung chứa sex, crack, hack, spam, mục đích chính trị, tôn giáo.
   • Không dùng những từ ngữ thiếu văn hóa, thách thức, nói xấu và bôi nhọ danh dự người khác.
   • Không được phép cố tình tấn công dữ liệu hoặc truy cập tài khoản của người khác.
   • Không đăng tin có nội dung vi phạm pháp luật Việt Nam.
  • Người dùng có thể thông báo cho quản trị website về những hành vi sử dụng trái phép, vi phạm bảo mật, vi phạm pháp luật của bên thứ ba về thông tin đăng lên để có biện pháp giải quyết phù hợp.
  • Người dùng tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình.
 2. Về chúng tôi:
  • Chúng tôi có quyền quyết định về việc lưu trữ hay loại bỏ các tin tức đã đăng trên website này mà không cần thông báo trước.
  • Chúng tôi không chịu trách nhiệm và không bảo đảm về tính chính xác của những thông tin từ người dùng đã đăng và cũng không chịu bất cứ trách nhiệm pháp lý hoặc bồi thường thiệt hại nào về việc mất mát, hư hỏng hay bản quyền đối với những thông tin người dùng đã đăng.
  • Chúng tôi không chia sẻ bất kỳ thông tin cá nhân nào của bạn cho bên thứ ba với mục đích thương mại.
  • Chúng tôi lưu trữ các tin tức người dùng đăng lên với mục đích hoạt động của website và yêu cầu bởi luật pháp Việt Nam.
  • Chúng tôi có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân người dùng khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp và điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của người dùng.
  • Dữ liệu người dùng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự người dùng thực hiện hủy bỏ.
  • Trường hợp website bị tin tặc tấn công dẫn đến mất dữ liệu người dùng, quản trị website có trách nhiệm thông báo sự việc cho cơ quan điều tra để xử lý kịp thời đồng thời thông báo cho người dùng được biết.
  • Do dữ liệu truyền tải trên internet khó có thể bảo mật một cách hoàn toàn tuyệt đối, Rao Toc.com không thể đưa ra một cam kết chắc chắn rằng thông tin người dùng cung cấp cho website sẽ được bảo mật tuyệt đối an toàn. Và chúng tôi cũng không chịu trách nhiệm trong trường hợp có sự truy cập trái phép thông tin cá nhân của người dùng như các trường hợp người dùng tự ý chia sẻ thông tin với người khác.