GIỚI THIỆU

Rao tốc.com - gian hàng trực tuyến cho mọi người
  • Rao tốc.com là website ây dựng thành lập từ năm 2015 tại thành phố Hạ Long, Quảng Ninh.
  • Website được thành lập với mục đích tạo địa chỉ tin cậy cho mọi người mua sắm trực tuyến.
  • Tên website gồm 2 thành phần là "Rao" và "tốc", với ý nghĩa cho phép mọi người mua sắm, rao bán hàng của cá nhân tốc độ nhất, nhanh nhất.
  • Bạn có thể tin cậy rằng website chỉ cho đăng tải những hàng hóa được kiếm duyệt và xác định rõ rãng.
Top